วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 8 ปี

25 กันยายน 2549

07:00 - 18:00 น.

,

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 8 ปี จัดขึ้นวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2549 ภาคเช้าได้จัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าและตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ ลานดาว และทำพิธีทางศาสนา และมอบทุนการศึกษา ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (อาคาร C4) โดยมีพิธีการตามลำดับดังต่อไปนี้

07.00 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า

07.30 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติทำพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ ลานดาว

09.30 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า และร่วมทำพิธีทางศาสนา และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

            ในภาคบ่าย – ค่ำ มีการการรายงานประชาชนและงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 8 ปี โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารสันทนาการ หอพักลำดวน โดยมีลำดับการดังต่อไปนี้

16.00 น. – การรายงานประชาชนถึงผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาและเข้าสู่ปีที่ 8 โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี

18.00 น. – เป็นการเลี้ยงรับรอง แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ณ อาคารสันทนาการ บริเวณหอพักลำดวน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 8 ปี ประจำปี พ.ศ. 2549:

หนังสือที่ระลึก 8 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สร้างคน สร้างคุณภาพ

บัตรเชิญครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ภาพกิจกรรม