มหกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ ๖๙ พรรษา มหาจักรีสิรินธร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดมหกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ ๖๙ พรรษา มหาจักรีสิรินธร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2567 โดยมีการจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีการแถลงข่าวการจัดงานขึ้นในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจากนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวเฉลิมพร ดีพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย พันเอก สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 พันตำรวจเอก อานันท์จักร์ กนกนพวัชร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมในงานแถลงข่าวด้วย โดยในวันงานได้รับเกียรติจาก นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.อ.รัตนสิทธิ์ แจ่มรัตนกุล ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พันตำรวจเอกอานันท์จักร์ กนกนพวัชร์ ผู้กำกับบ้านดู่ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมแขกรับเชิญพิเศษอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีลำดับพิธีการ การแสดง ดังต่อไปนี้

18.00 น. – เพลงสรรเสริญพระบารมี

             – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและอธิการบดีผู้ก่อตั้ง เปิดกรวย

ดอกไม้บนธูปเทียนแพ และถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวความเป็นมา

             การแสดงแต่ละองค์ ประกอบด้วย

                  – องค์โหมโรง

                          1) เพลงขับไม้บัณเฑาะว์

                          2) เพลงโหมโรงเทิด สธ.

                          3) เพลงความฝันอันสูงสุด

                          4) เพลงบ้านเกิดเมืองนอน

                  – องค์ที่หนึ่ง : ราษฎร์รวมใจรักษ์

                           5) นารีรัตนา

                           6) เหม่ยลี่เดอะเฉินฮว่า + ลอดลายมังกร

                            7) กั๋วเจียลี่

                            8) “รัก” *โดยสมาคมรักเสียงเพลงแม่สาย

                            9) ดวงใจกับความรัก

                          10) เมนูไข่

                          11) ส้มตำ

                   – องค์ที่สอง : น้อมรำลึก

                          12) ต้นไม้ของพ่อ

                          13) ของขวัญจากก้อนดิน

                          14) พระราชาผู้ทรงธรรม

                          15) รักพ่อไม่มีวันพอเพียง

                    – องค์ที่สาม : รวมไทยใจหนึ่งเดียว

                          16) รำวงดาวพระศุกร์ + รำวงสัมพันธ์ลานดาว

                          17) ชาววังใต้ร่มพระบารมี

                          18) พระผู้สร้างรอยยิ้ม

                          19) เราสู้

                          20) ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

                    – องค์ Finale :

                          21) เจ้าฟ้าของคนเดินดิน

          20.15 น. – เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการมหกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ ๖๙ พรรษา มหาจักรีสิรินธร

วีดิทัศน์มหกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ ๖๙ พรรษา มหาจักรีสิรินธร


ภาพกิจกรรม

วันแถลงข่าว วันที่ 9 เมษายน 2567

วันงานมหกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ ๖๙ พรรษา มหาจักรีสิรินธร วันที่ 20 เมษายน 2567