นิทรรศการออนไลน์ “ไหว้สา แม่ฟ้าหลวง” ประจำปีพุทธศักราช 2564

14 กรกฎาคม 2564

นิทรรศการออนไลน์ “ไหว้สา แม่ฟ้าหลวง” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันทานหาแม่ฟ้าหลวง 18 กรกฎาคม 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

26 กุมภาพันธ์ 2563

นิทรรศการ เรื่อง ตามรอยพระราชดำริสู่ชุมชน นิทรรศการ เรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุ นิทรรศการ เรื่อง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา นิทรรศการ เรื่อง การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน นิทรรศการ เรื่อง ระบบนิเวศการหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว  

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

12 กุมภาพันธ์ 2562

นิทรรศการเรื่อง ศูนย์โรคหัวใจ จุน-สุนทรี วนวิทย์   นิทรรศการเรื่อง หน่วยเฉพาะทางจักษุ  

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

12 กุมภาพันธ์ 2561

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นิทรรรศการเรื่อง โครงการใต้ร่มพระบารมี 2 ทศวรรษ นิทรรศการเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการฟื้นฟูชีวิตให้น่าน นิทรรศการเรื่อง เชียงรายเมืองสมุนไพร นิทรรศการเรื่อง โครงการบริการทางการแพทย์และทันตกรรมภายใต้พระนาม นิทรรศการเรื่อง หนึ่งเจ้าฟ้า สามสายสัมพันธ์  

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

14 กุมภาพันธ์ 2560

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2558 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560   นิทรรศการ เรื่อง ปลูกป่าในใจคน ปลุกคนให้รักษ์ป่า  

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

9 กุมภาพันธ์ 2559

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร นิทรรศการ เรื่อง ศูนย์การแพทย์สมบูรณ์แบบเพื่อปวงชน นิทรรศการ เรื่อง วงแหวนอารยธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบน  

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2554

  นิทรรศการเรื่อง การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน นิทรรศการเรื่อง การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต นิทรรศการเรื่อง การศึกษาและพัฒนาชุมชนโดย ICT   นิทรรศการเรื่อง การสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นิทรรศการเรื่อง การแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อพัฒนาชุมชน