นิทรรศการออนไลน์ “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าของแผ่นดิน”

21 ตุลาคม 2565

นิทรรศการออนไลน์ “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าของแผ่นดิน” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี