นิทรรศการออนไลน์ “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าของแผ่นดิน”

18 กรกฎาคม 2566

นิทรรศการออนไลน์ “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าของแผ่นดิน” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี