วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 11 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 โดยในภาคเช้าได้จัดพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และไหว้พระเจ้าล้านทอง ณ วิหารพระเจ้าล้านทอง และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 120 รูป ณ บริเวณลานดาว และพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้นจึงทำพิธีทางศาสนา ต่อด้วยการรายงานประชาชน และกิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

06.00 น. – อธิการบดี ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา พร้อมกันและเริ่มทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ และไหว้พระเจ้าล้านทอง ณ วิหารพระเจ้าล้านทอง

07.00 น. – อธิการบดี ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาพร้อมกัน ณ ลานดาว เพื่อทำพิธีทำบุญตักบาตร โดย

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – พิธีกรนำไหว้พระ อาราธนาศีล และรับศีล

              – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง)

              – ถวายไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

              – พระสงฆ์จำนวน 120 รูป ออกรับบิณฑบาต  เป็นอันเสร็จพิธี

08.30 น. –  อธิการบดี ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาพร้อมกัน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อทำพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย

              – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

              – ประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ เสร็จสิ้นพิธี

09.30 น. – อธิการบดี ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า เพื่อทำพิธีทางศาสนา ต่อด้วยการรายงานประชาชนและกิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน เริ่มพิธีโดย

             – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

             – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล

             – พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 ประธานสงฆ์ให้ศีล

             – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

             – พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

             – พิธีกรนำกล่าวคำถวายสังฆทาน

             – อธิการบดี ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

             – ถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์

             – พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

10.30 น. – กิจกรรมรายงานประชาชน และกิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

             – อธิการบดีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552

             – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายสรุปการดำเนินงานในรอบ 11 ปี

             – รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องแม่สาย

          ในภาคค่ำ มีการจัดงานเลี้ยงเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 11 ปี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

17.30 น. – อธิการบดี และผู้มาร่วมงาน พร้อมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

             – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดงานเลี้ยงในโอกาสครบรอบสถาปนา 11 ปี

             – รับชมวีดีทัศน์ชุด 11 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – ร่วมรับประทานอาหาร และรับชมกิจกรรมสันทนาการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 11 ปี ประจำปี พ.ศ. 2552:

สูจิบัตรวันครบรอบ 11 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายการอาหารวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 11 ปี

บัตรเชิญครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 11 ปี

เอกสารรายงานประชาชน ก้าวที่ 1 ถึงปีที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


 

ภาพกิจกรรม