ก้าวที่ 1 ถึงปีที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับรายงานประชาชน

Dublin Core

Title

ก้าวที่ 1 ถึงปีที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับรายงานประชาชน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม

Description

การรายงานประชาชน โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2552

Type

Text

Format

Application/pdf.
22 หน้า : ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/6

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 11-12 พ.ศ.2552 -2553 กล่อง 4

Rights

Mae Fah Luang University