วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 12 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 โดยในภาคเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 129 รูป ณ บริเวณลานดาว และพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้นจึงทำพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับยุคโลกาภิวัตน์” กิจกรรมรายงานประชาชน และกิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

07.00 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกันและร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 129 รูป ณ ลานดาว

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานกรรมการอำนวยการฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง) จบแล้ว

              – ถวายไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

              – พระสงฆ์จำนวน 129 รูป ออกรับบิณฑบาต / เสร็จพิธี

             * ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา 06.30 น. ที่โถงเอนกประสงค์อาคารเรียนรวม 1 / หลังพิธีทำบุญตักบาตรร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โถงเอนกประสงฆ์อาคารเรียนรวม 1

08.30 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกันและร่วมทำพิธีถวายสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – ประธานกรรมการอำนวยการฯ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

              – ประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ เป็นอันเสร็จพิธี

09.30 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกันและร่วมทำพิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – ประธานกรรมการอำนวยการฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พิธีกรอาราธนาพระปริตร / พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

              – พิธีกรนำกล่าวคำถวายสังฆทาน

              – อธิการบดี ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ ถวายไทยธรรมและถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์

              – พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ

              – รศ.กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดี กล่าวรายงาน

      – รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

              – พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

10.00 น. – ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับยุคโลกาภิวัตน์” โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

10.30 น. – กิจกรรมรายงานประชาชน และกิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – วีดิทัศน์ชุด 12 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – นาวาอากาศเอก ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

             – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบรรยายสรุปการดำเนินงานในรอบ 12 ปี

12.00 น. – กิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบวันสถาปนาฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

             – ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน พร้อมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

             – รศ.กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสครบรอบ

วันสถาปนา 12 ปี

             – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวเปิดงานเลี้ยงในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 12 ปี

             – การแสดงศิลปวัฒนธรรม

             – ดนตรีขับกล่อม (วง MFU Band)

             – รับประทานอาหารร่วมกัน (จัดซุ้มอาหาร)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 12 ปี ประจำปี พ.ศ. 2553:

สูจิบัตรวันครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การจัดกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 12 ปี


 

ภาพกิจกรรม