วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 4 ปี

25 กันยายน 2545

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 4 ปี จัดขึ้นวันที่ 25 กันยายน 2545 ภาคเช้าได้จัดพิธีขึ้นที่อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (อาคาร D1) ชั้น 2 โดยมีพิธีการดังต่อไปนี้

09.00 น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพร้อมกันบริเวณพิธี

09.30 น. – เริ่มทำพิธีสืบชะตา

            – ประธานในพิธี (รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

            – พิธีกรนำไหว้พระอาราธนาศีลละรับศีล

            – พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา

            – พิธีกรกล่าวนำถวายไทยทานแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

            – ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ถวายไทยทานแด่พระสงฆ์

            – พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

11.00 น. – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

          ในภาคเย็น อธิการบดีได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในมหาวิทยาลัย ต่อผู้เข้าร่วมงาน และร่วมรับประทานอาหาร พร้อมรับชมการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (อาคาร D1) ชั้น 2 โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

17.30 น. – ผู้มาร่วมงานลงทะเบียน

18.30 น. – ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและเปิดงาน

            – รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

19.15 น. – รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)

            – ชมการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • การแสดงร้องเพลงประสานเสียง โดย Mae Fah Luang University Chorus
 • Can you feel the love tonight (Elton John)
 • พี่รับน้อง (แมน สปริงเกอร์)
 • When you say nothing at all (Ronan Keating)
 • ฝนตกที่หน้าต่าง (Loso)
 • I wish (Light House Family)
 • คนไม่มีแฟน (ธงชัย แมคอินไตย์)
 • ลมหนาวและดาวเดือน (ปนัดดา เรืองวุฒิ)
 • My heart will go on (Ceiline Dion)
 • ตะกายดาว (นันทิดา แก้วบัวสาย และคณะ)
 • การแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภาค โดย ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ภาคเหนือ : ระบำเชียงแสน
 • ภาคใต้ : ระบำตารีกีบัส
 • ภาคกลาง : รำต้นวรเชษฐ์
 • ภาคอีสาน : ลำเพลินกาฬสินธุ์

21.00 น. – ปิดงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2545

สูจิบัตรวันครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่ระลึก 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บัตรเชิญครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ภาพกิจกรรม