สูจิบัตรวันครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตรวันครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25 กันยายน 2545 กำหนดการภาคเช้า-ภาคเย็น

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

ความเป็นมา -- สถิตินักศึกษา ปีการศึกษา 2542 - 2545 -- หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา 2542 - 2545 -- บุคลากร -- งบประมาณการดำเนินการตลอดระยะเวลา 4 ปี

Format

4 หน้า: แผนภูมิ ตาราง

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/4

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 2,4,5,6, 7 พ.ศ.2542-2548 กล่อง 1

Coverage

2541 - 2545

Rights

Mae Fah Luang University