5 ปี แห่งการบุกเบิก สร้างสรรค์ และพัฒนา

Dublin Core

Title

5 ปี แห่งการบุกเบิก สร้างสรรค์ และพัฒนา
กำหนดการรายงานประชาชนและการเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2546 ณ ห้อง 301 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (อาคาร D1)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

กำหนดการการรายงานประชาชนและการเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2546-10-17

Type

Text

Format

Application/pdf. (1 หน้า)

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/5

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 2, 4, 5, 6, 7 พ.ศ. 2542-2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University