ครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

งานครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 ณ อาคาร D1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2545

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/2

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 2, 4, 5, 6, 7 พ.ศ. 2542 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University