วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้นในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2550 โดยในภาคเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 90 รูป ณ บริเวณลานดาว และพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ และทำพิธีทางศาสนา และมอบทุนการศึกษา ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (อาคาร C4) ต่อจากนั้นมีการกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในรอบ 9 ปี ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

07.00 – 07.15 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 90 รูป ณ บริเวณลานดาว

07.15 – 08.30 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ

09.30 – 10.30 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีถวายความเคารพและกล่าวถวายพระราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมสมเด็จย่า

11.00 – 12.00 น. – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในรอบ 9 ปี ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี

12.00 – 13.00 น. – เลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

13.00  น.            – เยี่ยมชมความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

          ในภาคบ่าย อธิการบดีได้พบปะพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า และในช่วงค่ำมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้มีเกียรติ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมีลำดับการดังต่อไปนี้

16.30 – 18.00 น. – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พบพนักงาน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

18.30 – 21.00 น. – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้มีเกียรติ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ พร้อมรับชมการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 9 ปี ประจำปี พ.ศ. 2550:

หนังสือที่ระลึก9 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวที่ 1 ถึงปีที่ 9

บัตรเชิญครบรอบ 9 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 


ภาพกิจกรรม