ครบรอบ 9 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ครบรอบ 9 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

จากก้าวที่หนึ่ง ถึงปีที่เก้า "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ"
เนื่องในโอกาส 9 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดงาน รายงานประชาชน และงานเลี้ยงรับรอง วันอังคารที่ 25 กันยายน 2550 ณ สำนักงานอธิการบดี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

Date

2550

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/7

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 8, 9 พ.ศ.2549 - 2550 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang Uinversity