การรายงานประชาชน เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี

Dublin Core

Title

การรายงานประชาชน เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- ผลการดำเนินงาน

Description

กิจกรรมการรายงานประชาชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี

Date

2550-09-25

Format

Text / Powerpoint

Call Number

C 0013

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University