ซีดี/ดีวิดี

Items in the ซีดี/ดีวิดี Collection (38 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : ซีดี/ดีวิดี / Full Text : / Year :
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2548-01-11 738 views
การประชุม,ผู้บริหาร


การรายงานประชาชน เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี

กิจกรรมการรายงานประชาชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ณ ห้องเชียงแสน...

ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2550-09-25 764 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ,รายงานประชาชน

เพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ปฏิญญาแม่ฟ้าหลวง -- สายใยแดงทอง -- โอ้ลานดาว -- ลาแดนลำดวน -- มาร์ช มฟล. -- พี่รับน้อง -- ม.แม่ฟ้า -- ลานดาว -- มฟล.รื่นเริง -- รำวงสัมพันธ์ที่ลานดาว -- แดนสวรรค์...

ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25-- 1,207 views
เพลงประจำมหาวิทยาลัย


รายงานประชาชน 22 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2563-09-24 158 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

รายงานประชาชน 24 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี รายงานพัฒนาการ/ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 24 ปีแห่งการสถาปนา วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ...

ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2565-09-25 175 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565

ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2565-09-25 158 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2554

ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา 2554-09-01 57 views
อธิการบดี,พบพนักงาน

กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2556

ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา 2556-03-07 62 views
อธิการบดี,พบพนักงาน

กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 25560

ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา 2560-04-19 60 views
อธิการบดี,พบพนักงาน

กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2562

ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา 2562-01-17 56 views
อธิการบดี,พบพนักงาน
Output Formats

omeka-json, omeka-xml