วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 7 ปี

25 กันยายน 2548

07:00 - 21:30 น.

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 7 ปี จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2548 ภาคเช้าได้จัดพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (อาคาร C4) โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

07.00 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณลานดาว

09.30 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่าทำพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้า

            ในภาคเย็น มีการจัดงานเลี้ยงรับรองและการรายงานประชาชน เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 7 ปี ณ อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (อาคาร D1) ชั้น 2 โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

17.00 น. – ผู้มาร่วมงานลงทะเบียน

17.30 น. – การแสดงวัฒนธรรม ชุดที่1 ระบำกฤดาภินิหาร

18.00 น. – รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)

18.30 น. – รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน

              – รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดงาน

              – ผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี

              – มัลติมีเดีย “7 ปี บนเส้นทางมหาวิทยาลัยคุณภาพ”

              – รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

              – การแสดงวัฒนธรรม

                        ชุดที่ 2 ฟ้อนทิพย์บูชา สักกา ท้าวทั้งสี่

                        ชุดที่ 3 ระบำเทวีศรีสัชนาลัย

                        ชุดที่ 4 เรือมจับกรับ (ระบำกรับ)

21.30 น. – ปิดงาน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 7 ปี ประจำปี พ.ศ. 2548:

กำหนดการ งานเลี้ยงรับรองและรายงานประชาชน เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 7 ปี

หนังสือที่ระลึก การสถาปนาครบ 7 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รายการอาหาร วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 7 ปี 


ภาพกิจกรรม