กำหนดการ งานเลี้ยงรับรองและรายงานประชาชน เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 7 ปี

Dublin Core

Title

กำหนดการ งานเลี้ยงรับรองและรายงานประชาชน เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 7 ปี
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2548 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา D 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

กำหนดการ -- คำถวายราชสดุดี แด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 7 ปี

Date

2548-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
2 หน้า

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/14

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 2, 4, 5, 6, 7 พ.ศ. 2542-2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University