รายการอาหารวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 7 ปี 25 กันยายน 2548

Dublin Core

Title

รายการอาหารวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 7 ปี 25 กันยายน 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัสดุ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม

Description

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 7 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2548 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา D 1

Date

2548

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/15

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 2,4,5,6,7 พ.ศ.2542-2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University