รายการอาหารในงานเลี้ยงรับรอง ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายการอาหารในงานเลี้ยงรับรอง ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัสดุ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม

Description

งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 6 ปี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา

Date

2547

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/11

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 2,4,5,6,7 พ.ศ.2542-2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University