วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 2 ปี

25 กันยายน 2543

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครั้งแรกขึ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2543 ในโอกาสครบรอบสองปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

กิจกรรมแบ่งเป็นสองช่วงทั้งเช้าและเย็น ในช่วงเช้าเป็นพิธีการทางศาสนา ณ อาคารส่วนหน้า (อาคารชั่วคราว 12 หลัง) โดยมี พลตำรวจเอกเภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธาน และมีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี หลังจากเสร็จพิธีการทางศาสนาแล้วได้ร่วมกันปล่อยปลา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบริเวณด้านหลังอาคารส่วนหน้า

ส่วนในภาคเย็น รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รักษาการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานต่อคณะสื่อมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท หลังจากนั้นมีการจัดเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่นประชาชนชาวเชียงราย ที่เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 2 ปี ประจำปี พ.ศ. 2543

หนังสือที่ระลึก ครบรอบ 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ภาพกิจกรรม