2 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

2 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- วันสถาปนา -- วันครบรอบ

Description

จัดพิมพ์ที่ระลึกเนื่องในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 2 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2543

Date

2543

Format

23 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

งานพิเศษ 1.1/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 2,4,5,6,7 พ.ศ.2542 - 2548 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University