วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 6 ปี

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 6 ปี ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรองและรายงานประชาชน ขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2547 ณ อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (อาคาร D1) ชั้น 2 โดยมีพิธีการดังต่อไปนี้

17.00 น. – ผู้มาร่วมงานลงทะเบียน

17.30 น. – การแสดงชุดที่ 1 : ฟ้อนหอมนวลไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

18.00 น. – รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)

18.30 น. – รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการจัดงานครบรอบ 6 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน

            – พลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดงาน

            – มัลติมีเดียชุด “6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลง บนเส้นทางการบุกเบิกและสร้างสรรค์”

            – อธิการบดีบรรยายสรุปการดำเนินงานในรอบ 6 ปี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            – การแสดงชุดที่ 2 : ระบำสี่ภาค

            – การแสดงชุดที่ 3 : ดนตรีประกอบระบำแขก

21.30 น. – ปิดงาน

          ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2547 มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดีและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานดาวและอาคารหอประชุมสมเด็จย่า (อาคาร C4) เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ ชาวบ้าน และนักศึกษาที่มาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 6 ปี ประจำปี พ.ศ. 2547:

สูจิบัตรงานเลี้ยงรับรองและรายงานประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางการบุกเบิกและสร้างสรรค์

รายการอาหารงานเลี้ยงรับรอง ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

บัตรเชิญงานเลี้ยงรับรองและรายงานประชาชน เนื่องในการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 6 ปี


ภาพกิจกรรม