พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2552

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีสรงน้ำพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ตามวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาขึ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้แทนชุมชน ประชาชนจาก 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต.นางแล ต.ท่าสุด ต.ริมกก และต.แม่ข้าวต้มเข้าร่วมพิธี ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

14.45 น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร ผู้แทนชุมชน พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พร้อมกันหน้าอารสำนักวิชา 1 (E1)

15.00 น. – เคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะ และน้ำขมิ้นส้มป่อย ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถวายเครื่องสักการะ และสรงน้ำสงกรานต์

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ประชาชนที่มาร่วมพิธี พนักงาน และนักศึกษา สรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

15.30 น. – เคลื่อนขบวนรดน้ำดำหัวไปวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

             – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมกัน

ที่วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

             – เคลื่อนขบวนแห่น้ำขมิ้นส้มป่อย และเครื่องดำหัวเข้าสู่บริเวณพิธี

             – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สรงน้ำพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ สรงน้ำพระพุทธรูป และนั่งเก้าอี้

ที่จัดไว้

             – รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดี นำกล่าวขอสูมาคารวะและขอพรเนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง

             – คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และผู้แทนแต่ละหน่วยงาน มอบของดำหัว และน้ำขมิ้นส้มป่อยแด่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามลำดับ

             – อธิการบดีกล่าวให้พรเนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

             – เสร็จพิธี

             – รับประทานอาหารบริเวณลานจอดรถวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

 

เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2552:

กำหนดการพิธีดำหัวอธิการบดี


ภาพกิจกรรม