พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2546

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ พิธีถวายเครื่องสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรดน้ำขอพรปีใหม่เมือง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารอาวุโส ตามวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาขึ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยเริ่มจากพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีถวายเครื่องสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยอธิการบดี จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เสร็จจากพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเป็นพิธีรดน้ำดำหัวขอพร รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และผู้บริหารอาวุโสของมหาวิทยาลัย

 

 


ภาพกิจกรรม