พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2550

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชนจาก 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต.นางแล ต.ท่าสุด ต.ริมกก และต.แม่ข้าวต้มเข้าร่วมพิธี ปีนี้มีพิธีสรงน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดพิธีรดน้ำดำหัว ณ อาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา (D1) พิธีเริ่มจาก

– รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสรงน้ำพระพุทธรูปเสร็จแล้วนั่งประจำที่

– รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน

– รองอธิการบดี และผู้บริหารอาวุโส สรงน้ำพระพุทธรูป และนั่งประจำที่

– ต่อมาเป็นการมอบเครื่องรดน้ำขอพรให้แก่อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร

– เริ่มพิธีรดน้ำขอพร

– นายกิตติชัย อิ่นสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นตัวแทนประชาชนในการกล่าวขอสุมา (ขอโทษ) หากมีสิ่งใดที่เป็นการล่วงเกินแก่มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร รวมทั้งขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

– เสร็จแล้วอธิการบดีให้พรผู้เข้าร่วมงานเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 

เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2550:

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ภาพกิจกรรม