พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2549

20 เมษายน 2549

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีรดน้ำขอพร รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาขึ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรม อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV) โดยเริ่มจากขบวนแห่เครื่องรดน้ำขอพรของพนักงานและนักศึกษา จากนั้นอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร สรงน้ำพระพุทธรูป เสร็จแล้วนั่งประจำที่ ต่อมาเป็นการมอบเครื่องรดน้ำขอพรให้แก่อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และเริ่มพิธีรดน้ำขอพร เสร็จแล้วอธิการบดีให้พรผู้เข้าร่วมงานเนื่องในวันสงกรานต์ และรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 

เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2549:

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ภาพกิจกรรม