พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2548

19 เมษายน 2548

15:30 น.

,

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีรดน้ำขอพร รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาขึ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี โดยมีลำดับพิธีดังนี้

15.30 น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน พร้อมในพิธี ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี

16.00 น. – ขบวนแห่เครื่องรดน้ำขอพรของพนักงานและนักศึกษา

              – อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร สรงน้ำพระพุทธรูป เสร็จแล้วนั่งประจำที่

              – ผศ.ปริตนา ประทีปะเสน รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

              – มอบเครื่องรดน้ำขอพรให้แก่อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร

              – เริ่มพิธีรดน้ำขอพร

              – รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิขาการและวิจัย กล่าวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

              – อธิการบดีให้พรเนื่องในวันสงกรานต์

              – รับประทานอาหารร่วมกัน

              – เสร็จพิธี

          ต่อมามีคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งตัวแทนชาวบ้าน 4 ตำบล รอบมหาวิทยาลัย มารดน้ำดำหัวขอพรและมอบกระเช้าดำหัวให้แก่รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มีนายอินหวัน บั้งเงิน กำนันตำบลแม่ข้าวต้มเป็นผู้นำคณะ หลังจากพิธีรดน้ำดำหัวเสร็จอธิการบดีได้ให้พรเนื่องในวันสงกรานต์แก่ผู้เข้าร่วมงาน

 

เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2548:

ที่นี่ดอยแง่ม


ภาพกิจกรรม