พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2551

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ตามวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาขึ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชนจาก 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต.นางแล ต.ท่าสุด ต.ริมกก และต.แม่ข้าวต้มเข้าร่วมพิธี ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

15.00 น. – สรงน้ำหน้าหอประชุมสมเด็จย่า

15.45 น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกันหน้าอาคารสำนักวิชา 1 (E1)

16.00 น. – เคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะ และน้ำขมิ้นส้มป่อย ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถวายเครื่องสักการะ และสรงน้ำสงกรานต์

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา สรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี

16.30 น. – เคลื่อนขบวนรดน้ำดำหัวผู้บริหารไปหอประชุมสมเด็จย่า และพักรอหน้าหอประชุม

             – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร และพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมกัน ณ

หอประชุมสมเด็จย่า

             – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขึ้นนั่งบนเก้าอี้บนเวที

             – เคลื่อนขบวนแห่น้ำขมิ้นส้มป่อย และเครื่องดำหัวเข้าสู่หอประชุม

             – รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดี นำกล่าวขอสูมาคารวะและขอพรเนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง

             – ผู้แทนผู้นำชุมชน กล่าวขอสูมาคารวะและขอพรเนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง

             – คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และผู้แทนแต่ละหน่วยงาน มอบของดำหัว และน้ำขมิ้นส้มป่อยแด่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามลำดับ

             – อธิการบดีกล่าวให้พรเนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เสร็จพิธี

             – กิจกรรม “อธิการบดีพบพนักงาน”

             – รับประทานอาหารบริเวณใต้ถุนอาคารสำนักวิชา 2 (E2)

 

เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2551:

กำหนดการพิธีดำหัวอธิการบดี


ภาพกิจกรรม