การจุดเทียนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13 ตุลาคม 2559

21:00 - 21:30 น.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 21.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมกันจุดเทียนและตั้งจิตอธิษฐาน รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความโศกเศร้าอาลัยของทุกคนและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

  1. ประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
  3. บันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยเพจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU