พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

28 ตุลาคม 2559

06:00 - 07:00 น.

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 70 รูป นำโดยพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายมายังมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ลานเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีลำดับพิธีการ ดังนี้

เวลา 06.30 น.

– ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ โถงอเนกประสงค์อาคารเรียนรวม 2

เวลา 07.00 น.

– ผู้มาร่วมพิธีพร้อม ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ / พระสงฆ์ขึ้นนั่งบนเวที (นั่งอาสน์สงฆ์บนเวที 10 รูป และนั่งเก้าอี้ฝั่งขวามือพระบรมฉายาลักษณ์ 60 รูป

– อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

– พิธีกรอาราธนาศีล

– ประธานสงฆ์ให้ศีล

– พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา

– ถวายไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

– พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา 07.10 น.

พระสงฆ์ 70 รูป ออกรับบิณฑบาต

– สายที่ 1 จำนวน 20 รูป         ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ฝั่งขวา (E2)

– สายที่ 2 จำนวน 20 รูป         ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ฝั่งซ้าย (E1)

– สายที่ 3 จำนวน 20 รูป         เริ่มต้นจากหน้าเวทีกลางลานเฉลิมพระเกียรติฯ ลงไปทางสระน้ำมหาวิทยาลัยฯ

– สายที่ 4 จำนวน 10 รูป         ต่อเนื่องจากสายที่ 3


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

  1. หนังสือเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  2. หนังสือขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  3. กำหนดการ พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  4. โปสเตอร์เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  5. ผังสถานที่จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยเพจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU