การแปรอักษรเลข ๙ ในกิจกรรมคืนสู่เหย้า (Homecoming Day)

5 พฤศจิกายน 2559

17:00 - 18:00 น.

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ในโอกาสที่สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า (Homecoming Day) “ลูกแม่ฟ้ากลับหอ เด็ก มฟล. ปิ๊กบ้าน” ได้มีการร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในเวลา 18.00 น. ทั้งศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และผู้บริหาร นำโดย รศ. น.อ. ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยประชาชนชาวเชียงราย ได้ร่วมกันแปรอักษรสัญลักษณ์เลขเก้าสถิตอยู่ในใบโพธิ์ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แทนความหมายว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้าเป็นพสกนิกรภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนแสดงความอาลัย ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีลำดับกิจกรรมช่วงแปรอักษร ดังนี้

เวลา 17.00 น.

– จัดแถวแปรอักษร ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

เวลา 18.00 น.

กิจกรรมถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

– อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวสดุดี และกล่าวถวายความอาลัย (รศ. น.อ. ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวสดุดี และกล่าวถวายความอาลัย)

– ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดย MFU Band

– สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตามอัธยาศัย


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

  1. กำหนดการกิจกรรม Homecoming Day

ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง