พิธีการ และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13 ตุลาคม 2559 - 26 ตุลาคม 2560

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้นำมาซึ่งความวิปโยคอย่างใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย

เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยเรียงตามลำดับ เวลา ดังนี้

14 มกราคม 2560

การแสดงดนตรี “คิดถึงพ่อ”

14 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”

20 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ”

13 ตุลาคม 2559

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต

13 ตุลาคม 2560

พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต

16 ตุลาคม 2560

การมอบดอกไม้จันทร์ จากโครงการ “ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ”

26 ตุลาคม 2560

การจัดนิทรรศการ “แรงบันดาลใจจากพ่อ” เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง ฝูงบิน 416 อ.เมือง จ.เชียงราย