การตกแต่งสถานที่ และการจัดพิธีแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14 ตุลาคม 2559

17:00 - 17:40 น.

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 แม้คณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ แต่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังคงเปิดทำการ เพื่อดำเนินการสอบกลางภาคซึ่งได้กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว และมีการจัดแต่งสถานที่เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการประดับผ้าขาวดำทั้งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยและอาคารสำนักงานอธิการบดี รวมทั้งปรับเปลี่ยนป้ายข้อความในที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะที่บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยด้านถนนพหลโยธิน และที่หน้าสระน้ำรูปวงรี ทั้งนี้ มีการจัดพื้นที่เพื่อประกอบพิธีลงนามแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ โถงอาคารเรียนรวม 1 (C1)

เมื่อเวลา 17.00 น. องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี โดยมีลำดับพิธีการ ดังนี้

เวลา 17.00 น.

– ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

– อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวคำเทิดพระเกียรติคุณน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

– จุดธุปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

– ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกัน

– ตั้งสัจจาธิษฐาน น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

เวลา 17.40 น.

– เสร็จสิ้นพิธี


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

  1. หนังสือเชิญร่วมพิธีแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  2. โปสเตอร์เชิญร่วมพิธีแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  3. กำหนดการพิธีแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  4. คำกล่าวเทิดพระเกียรติคุณในพิธีแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ประมวลภาพพิธีแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดย MFU Connect


การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยเพจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU