กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

22 พฤศจิกายน 2559

06:30 - 08:30 น.

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายและประชาชนทั่วไป กว่า 3,000 คน ร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ และนำผู้มาร่วมพิธีตั้งจิตอธิษฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และมีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อส่งไปถ่ายทอดสัญญาณทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะนักร้องประสานเสียงวง MFU Band ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติฯ ได้แก่เพลง ใกล้รุ่ง แสงเทียน ในดวงใจนิรันดร์ OH I Say และต้นไม้ของพ่อ มีลำดับพิธีการ ดังนี้

เวลา 06.30 น.

ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เวลา 06.45 น.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ และนำผู้มาร่วมพิธีตั้งจิตอธิษฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อส่งไปถ่ายทอดสัญญาณทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย)

เวลา 07.15 น.

คณะนักร้องประสานเสียงวง MFU Band ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติฯ

เวลา 08.00 น.

– เคารพธงชาติ (ร้องเพลงชาติพร้อมกันทั่วประเทศ)

– อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวนำปฏิญาณตนเพื่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

– ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

– ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกัน

เวลา 08.30 น.

เสร็จพิธี


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

  1. กำหนดการ กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙
  2. คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
  3. คำปฏิญาณ กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในโอกำสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙
  4. ผังสถานที่จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความจงรักภักดี”

ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยเพจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU