การจัดนิทรรศการ “แรงบันดาลใจจากพ่อ”

26 ตุลาคม 2560

การจัดนิทรรศการ “แรงบันดาลใจจากพ่อ” เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ พระเมรุมาศจำลอง ฝูงบิน 416 อ.เมือง จ.เชียงราย


ภาพกิจกรรม