พิธีสมโภชและพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสมโภชผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ วัดบ่อทอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เวลา 15.00 น. ได้แต่งดาองค์กฐิน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบ่อทอง และทำพิธีสมโภชผ้ากฐิน ในเวลา 18.30 น. โดยมี รศ.น.สพ.ดร. เทอด เทศประทีป เป็นประธานในพิธี โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

เวลา 15.00 น. – ได้แต่งดาองค์กฐินและเตรียมความพร้อม ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบ่อทอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลา 17.00 น. – ร่วมรับประธานอาหารเย็น ณ วัดบ่อทอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลา 18.15 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธาวัดสันต้นกอก พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี

เวลา 18.30น. – รศ.น.สพ.ดร. เทอด เทศประทีป ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                        – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล

                        – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                        – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

                        – พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภช

                       – พระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

                       – พิธีกรนำกล่าวถวายสังฆทาน

                       – ประธานฯ ถวายกัณฑ์เทศน์และไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

                       – ผู้มาร่วมพิธี ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 

                       – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ เป็นอันเสร็จพิธี

 

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทำพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและเคลื่อนขบวนไปยังอุโบสถวัดบ่อทอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และเข้าสู่อุโบสถเพื่อทำพิธีถวายผ้ากฐิน โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

เวลา 13.30 น. – รศ.น.สพ.ดร. เทอด เทศประทีป ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 หน

                        – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล

                        – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                        – ประธานหยิบผ้าห่มพระประธานส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปมอบให้แก่ไวยาวัจกร

                        – ประธานยกผ้ากฐินจากพานแว่นฟ้าขึ้นประคอง พนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม 3 จบ แล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน

                        –  ประธานวางผ้ากฐินบนพานแว่นฟ้า และยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ เสร็จแล้วเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

                        – พระสงฆ์อปโลกน์กฐิน และสวดกฐิน

                        – พระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว กลับเข้ามานั่งยังอาสนะที่เดิม จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนากฐิน

                        – ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแก่องค์ครอง เริ่มตั้งแต่บาตร ตาลปัตร และเครื่องมือโยธา เสร็จแล้วประธานและผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ ถวายเครื่องบริวารกฐินที่จัดเตรียมไว้

                        – ประธานฯ ผู้บริหาร และผู้มาร่วมพิธีถวายไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ พระคู่สวด และพระอันดับทุกรูป

                        – ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศแจ้งยอดเงินบริจาคในงานถวายผ้ากฐินสามัคคี

                        – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2556:

  1. กำหนดการพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี
  2. ฎีกากฐินวัดบ่อทอง

 

ภาพพิธีสมโภชผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2556

 

ภาพพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2556