พิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสมโภชและถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2553 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553

เวลา 10.00 น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธาวัดภูมิพาราราม พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี

เวลา 10.30น.  – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                         – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล

                         – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                         – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

                         – พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภช

                         – พิธีกรนำกล่าวถวายสังฆทาน

                         – ประธานฯ และผู้มาร่วมพิธี ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                         – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี

หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาเจ้าแม่กวนอิม วัดภูมิพาราราม และเวลา 12.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณศาลาเจ้าแม่กวนอิม วัดภูมิพาราราม

ต่อมาในเวลา 13.00 น. ได้ตั้งขบวนแห่องค์ และเคลื่อนขบวนไปยังอุโบสถวัดภูมิพาราราม (ดุริยางค์บรรเลงนำ) จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานประดิษฐานบนโต๊ะหมู่หน้าอุโบสถวัดภูมิพาราราม

เวลา 13.30 น. – ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์หน้าอุโบสถ แล้วถือผ้ากฐินพระราชทานขึ้นประคอง และถวายความเคารพ (วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาชัย) จากนั้นประธานเดินเข้าอุโบสถ

                         – ประธานเข้าสู่อุโบสถและนำผ้ากฐินพระราชทานไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ รูปที่ 2

                         – ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 ครั้ง

                         – ประธานหยิบผ้าห่มพระประธานส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปมอบให้แก่ไวยาวัจกร

                         – ประธานยกผ้ากฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าขึ้นประคอง พนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม 3 จบ แล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน

                         – ประธานวางผ้ากฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้า และยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ เสร็จแล้วเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

                         – พระสงฆ์อปโลกน์กฐิน และสวดกฐิน

                         – พระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว กลับเข้ามานั่งยังอาสนะที่เดิม จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนากฐิน

                         – ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแก่องค์ครอง เริ่มตั้งแต่บาตร ย่าม และเครื่องมือโยธาเสร็จแล้วประธานและผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ ถวายเครื่องบริวารกฐินที่จัดเตรียมไว้

                         – ประธานฯ ผู้บริหาร และผู้มาร่วมพิธีถวายไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ พระคู่สวด และพระอันดับทุกรูป

                         – รองอธิการบดี ประกาศแจ้งยอดเงินบริจาคในงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน

                         – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2553:

  1. กำหนดการพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
  2. ฎีกากฐิน

 

ภาพพิธีผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2553

 

ภาพพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2553