พิธีสมโภชและพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสมโภชผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2554 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดสันต้นกอก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เวลา 15.00 น. ได้แต่งดาองค์กฐิน และทำพิธีสมโภชผ้ากฐิน ในเวลา 18.30 น. โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ เป็นประธานในพิธี โดยมีลำดับการดังต่อไปนี้

เวลา 15.00 น. – ได้แต่งดาองค์กฐินและเตรียมความพร้อม ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดสันต้นกอก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลา 17.00 น. – ร่วมรับประธานอาหารเย็น ณ วัดสันต้นกอก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลา 18.15 น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธาวัดสันต้นกอก พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี

เวลา 18.30น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                       – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล

                       – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                       – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

                       – พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภช

                       – พระอนุสรณ์ จรณธมฺโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดสันต้นกอก แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

                       – พิธีกรนำกล่าวถวายสังฆทาน

                       – ประธานฯ ถวายกัณฑ์เทศน์และไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

                       – ผู้มาร่วมพิธี ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                       – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี

หลังจากนั้นมีมหรสพสมโภช บนเวทีบริเวณลานวัดสันต้นกอก โดยการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการแสดงจากคณะศรัทธาวัดสันต้นกอก

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทำพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะศรัทธาวัดสันต้นกอกได้ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและเคลื่อนขบวนไปยังอุโบสถวัดสันต้นกอก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อถึงวัดแล้วขบวนแห่ได้เดินรอบอุโบสถจำนวน 3 รอบ และเข้าสู่อุโบสถเพื่อทำพิธีถวายผ้ากฐิน โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

เวลา 14.00 น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 หน

                       – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล

                       – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                       – ประธานหยิบผ้าห่มพระประธานส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปมอบให้แก่ไวยาวัจกร

                       – ประธานยกผ้ากฐินจากพานแว่นฟ้าขึ้นประคอง พนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม 3 จบ แล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน

                       – ประธานวางผ้ากฐินบนพานแว่นฟ้า และยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ เสร็จแล้วเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

                       – พระสงฆ์อปโลกน์กฐิน และสวดกฐิน

                       – พระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว กลับเข้ามานั่งยังอาสนะที่เดิม จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนากฐิน

                       – ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแก่องค์ครอง เริ่มตั้งแต่บาตร ตาลปัตร และเครื่องมือโยธา เสร็จแล้วประธานและผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ ถวายเครื่องบริวารกฐินที่จัดเตรียมไว้

                       – ประธานฯ ผู้บริหาร และผู้มาร่วมพิธีถวายไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ พระคู่สวด และพระอันดับทุกรูป

                       – ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศแจ้งยอดเงินบริจาคในงานถวายผ้ากฐินสามัคคี

                       – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2554:

  1. กำหนดการพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี
  2. ฎีกากฐิน

 

ภาพพิธีสมโภชผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2554

 

ภาพพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2554