กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2564

08:30 น.

กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสมเด็จย่า มฟล. 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีฯ จากนั้นเป็นการกล่าว

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการร่วมออนไลน์

ผ่านทาง ZOOM MEETING กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยต่างๆ

ทั่วประเทศ


ภาพกิจกรรม