กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

12 ตุลาคม 2565

08:30 - 09:30 น.

กิจกรรมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสมเด็จย่า มฟล. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธี เมื่อประธานวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เสร็จแล้ว ประธานกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บันทึกภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี


ภาพกิจกรรม