การแสดงดนตรี “คิดถึงพ่อ”

14 มกราคม 2560

18:00 - 20:00 น.

วงดนตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Band) จัดแสดงดนตรี “คิดถึงพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องเป็น “องค์อัครศิลปิน หนึ่งเดียวในโลก” โดยการแสดงดนตรีดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้รับชมได้ซาบซึ้ง รับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน


ภาพกิจกรรม