พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

6 ธันวาคม 2550

07:30 - 09:30 น.

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งปัจจุบันคือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

เวลา 07.30 น. – พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ณ มณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์

เวลา 08.00 น. – พิธีบวงสรวงเทพยดา

เวลา 08.40 น. – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ

สถานที่ประกอบพิธี

เวลา 08.45 น. – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                    – พิธีกรนำไหว้พระ และสมาทานศีล

                    – พระราชสิทธินายก ประธานสงฆ์ให้ศีล (จบแล้ว)

                    – นพ.สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การก่อสร้าง

                    – พระราชสิทธินายก เจิมแผ่นศิลาฤกษ์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์

เวลา 09.09 น. – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

                     – ตอกไม้มงคล 9 เล่ม

                     – วางอิฐทอง นาก เงิน

                     – วางแผ่นศิลาฤกษ์

                     – วางแผ่นยันต์

                     – โปรยพลอยเก้าสี

                     – โปรยข้าวตอก / ดอกไม้

                        (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา / พนักงานลั่นฆ้องชัย)

                     – ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                        (ถวายปิ่นโตเพื่อนำกลับไปฉันที่วัด)

                     – พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

 

เอกสารจดหมายเหตุพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์


ภาพกิจกรรม