พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

Dublin Core

Title

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ 6 ธันวาคม 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Subject

กิจกรรม -- ผู้บริหาร -- อาคารโรงพยาบาล

Description

คำกล่าวรายงาน -- กำหนดการ -- อาคารหอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ -- หลักเกณฑ์ประโยชน์สำหรับผู้บริจาค -- ประมวลภาพ

Date

2550-12-06

Type

Text

Format

16 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/17

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2544 - 2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University