ดนตรีไทยอุดมศึกษา เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชัน

Dublin Core

Title

ดนตรีไทยอุดมศึกษา เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชัน
A Celebration of His Majesty the King's 80 th Birth Day Anniversary
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดงานฯ

Subject

กิจกรรม -- นักศึกษา -- ศิลปวัฒนธรรม

Description

กำหนดการ -- สารอธิการบดี -- ข้อมูลการบรรเลงดนตรีไทย กลุ่มสถาบันต่างๆ -- รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมแสดง

Date

2550

Type

Text

Format

200 หน้า: ภาพประกอบ ตาราง

Call Number

สพ มฟล.4.4/16

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2544 - 2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University