พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)


ภาพประกอบ