พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ กำหนดจัดขึ้นในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน คือ วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานในการ ปลูกป่า สร้างคน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2548 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีขึ้นเองภายในมหาวิทยาลัย ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมทั้งเชิญผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ในพิธีประกอบด้วย

 

1. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ เบื้องพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเครื่องสักการะที่สำคัญ เช่น การถวายพวงมาลา ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปและเทียน
2. การทำบุญทักษิณานุปทาน โดยประกอบพิธีทางสงฆ์ภายในหอประชุมสมเด็จย่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3. กิจกรรมอื่นๆ เช่น การทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาและมอบทุนการศึกษา การปล่อยพันธุ์ปลา และการปลูกต้นไม้บริเวณต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงในปีต่างๆ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2548 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2548

ปี พ.ศ. 2549 จัดขึ้นในอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 

ปี พ.ศ. 2550 จัดขึ้นในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

ปี พ.ศ. 2551 จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

ปี พ.ศ. 2552 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ปี พ.ศ. 2553 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ. 2554 จัดขึ้นในอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

ปี พ.ศ. 2555 จัดขึ้นในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ปี พ.ศ. 2556 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2557 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2559 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ปี พ.ศ. 2560 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561 จัดขึ้นในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561