พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ กำหนดจัดขึ้นในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน คือ วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานในการ ปลูกป่า สร้างคน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2548 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีขึ้นเองภายในมหาวิทยาลัย ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมทั้งเชิญผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ในพิธีประกอบด้วย

1. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ เบื้องพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเครื่องสักการะที่สำคัญ เช่น การถวายพวงมาลา ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปและเทียน
2. การทำบุญทักษิณานุปทาน โดยประกอบพิธีทางสงฆ์ภายในหอประชุมสมเด็จย่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3. กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาและมอบทุนการศึกษา การปล่อยพันธุ์ปลา และการปลูกต้นไม้บริเวณต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงขึ้นในแต่ละปี ดังต่อไปนี้

 1. วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 2. วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
 3. วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
 4. วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
 5. วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
 6. วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 7. วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
 8. วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 9. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 10. วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 11. วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 12. วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 13. วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 14. วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 15. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 16. วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 17. วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 18. วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 19. วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566