สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

15 กุมภาพันธ์ 2566

10:30 - 12:00 น.

,

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จ โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

เวลา 10.30 น. – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                           (ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

                     – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จ

                     – นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผู้แทนคณะผู้บริหาร และผู้แทนนักศึกษา ถวายพวงมาลัย

                     – เสด็จเข้าพลับพลาพิธี

                     – จุดธูปปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

                     – ทรงกราบ

                     – ประทับพระเก้าอี้

                     – ทรงศีล

                         (พระภาวนาโกศลเถร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม

ประธานสงฆ์ถวายศีล)

                     – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร

                     – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบทูลรายงานความเป็นมา

การก่อตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     – เสด็จออกจากพลับพลาพิธี

                     – เสด็จไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

                         (พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัยประโคมสังข์แตร ดุริยางค์)

                     – เสด็จเข้าพลับพลาพิธี

                     – เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์

                     – ประทับพระเก้าอี้

                     – ทรงหลั่งทักษิโณทก

                         (พระสงฆ์ 10 รูป ถวายอนุโมทนา)

                     – เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

                     – ทรงลาพระสงฆ์

                     – เสด็จออกจากพลับพลาพิธี

                     – เสด็จเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

                     – เสด็จขึ้นชั้น 15 (โดยลิฟต์)

            – เสด็จเข้าห้องรับรอง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สูจิบัตรพิธีเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์


ภาพกิจกรรม