สูจิบัตร พิธีเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตร พิธีเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธี
อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

Description

คำกราบทูลรายงานในพิธีเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการ -- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การก่อสร้างอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธีวางศิลาฤกษ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประมวลภาพสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Contributor

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Date

2566-02-15

Type

Text

Format

Application/pdf.
36 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/66

Location

สูจิบัตรต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2563-2566 กล่อง 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang university